Crister Mattsson

Crister Mattsson har under många år varit verksam på ett internationellt forskningsinstitut och fokuserat  på bredband  och hur det påverkar samhället.

Crister har också varit engagerad som rådgivare åt kommuner och regioner både inom  Sverige och EU.

En ofta anlitat  föredragshållare  och har presenterat på många olika  platser och  föreläst på ett stort antal universitet.

 Är bosatt i Sigtuna och flera av hans böcker utspelar sig här