En litterär kanon – skjuter ner läsfrämjandet och mångfalden

En litterär kanon, en lista över god(känd) litteratur - är det vad vi kan vänta oss? Och kommer det att gynna mångfald och läsfrämjande? Foto: iStock.

En litteraturkanon blir en del av den kulturkanon som utlovas i Tidöavtalet. En sådan riskerar dock att både motverka läsfrämjandet och verka som en form av censurverktyg.

I fredagens nyhetsbrev nämnde vi de delar i överenskommelsen som ska bana väg för en ny regering i Sverige. De delar som kunde tänkas påverka bokbranschen direkt.


ANNONS


En sådan var en svensk kulturkanon som bland annat kan leda till en lista på god litteratur. Som en läsare påpekade i ett mejl väcker detta genast frågor om urvalet. Blir det en lista över vilka böcker som bör, ska eller får användas i skolorna?

Från lättläst till svårläst

Nästa fråga blir vilka böcker en sådan lista ska rymma. Blir det en övervikt av (idag svårlästa) klassiker? Det finns ju de som anser att lättlästa böcker är ett sätt att sänka kraven på elever. Att läsning ska vara jobbigt och något som barnen måste ta sig igenom.

En uppenbar risk med en lista på godkänd litteratur är att den effektivt dödar läslusten och blir anti-läsfrämjande. Nyckeln till att locka barn (och för all del vuxna) att läsa mer är att låta dem läsa böcker om sådant som intresserar dem. I alla fall tills de fått upp läshastigheten och läsförståelsen och är redo att utforska det stora världshavet av litteratur.

Välja bort böcker med obekväma ämnen

Eller kommer det på listan att sållas på helt andra sätt för att ”rätt” värderingar ska spridas?

Kanske har du följt debatten i USA det senaste året där bannlysning av böcker blivit en sport för den kristna högern som bland annat siktat in sig på skönlitteratur som skildrar HBTQ-personer men även skildringar av andra världskriget som klassikern Maus. De har gjort listor över böcker som inte borde få finnas i skolbiblioteken och har därefter på olika sätt försökt (och ibland lyckats) tvinga skolorna att ta bort böckerna.

Ett ännu mer effektivt sätt att stänga ute böcker som strider mot vissa gruppers världsbild är förstås att skapa en lista med godkända böcker. Då blir per automatik alla andra böcker underkända.

123-483 18 71

Politiskt inflytande över litteraturval

Ur ett svenskt perspektiv kan vi fråga oss vilka böcker som kommer att hamna i skottgluggen. Blir det kanske böcker där abort skildras på ett alltför positivt sätt? Eller kommer böcker som Anne Franks dagbok (finns som lättläst) att gallras bort? Vi har ju redan fått veta vad en politiker tycker om den boken.

Visst känner man en stark oro över tanken på att partierrna bakom Tidöavtalet ska tillsätta en kommitté som ska göra en lista över svensk litteratur. Det skulle förstås kunna bli så att de plockar in en bra mix av personer med bred litteratursmak, erfarenheter av läsfrämjande och ett öppet sinne. Men risken är uppenbar att vi får politisk tillsättning och att en litterär kanon blir ett vapen i händerna på politiker med auktoritära ambitioner.

Fotnot: Innebörden av kanon i sammanhanget kulturkanon eller litterär kanon är fast­ställd norm; ett lands klassiska litteratur. (SAOL)

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.