Försäljning av fysiska böcker föll trots ökning i butik under Q1-2022

bokförsäljning statistik
Jämförelse av fysisk och digital bokförsäljning första kvartalet 2018-2022. Graf: Boktugg. Bakgrundsbild: iStock.

Fysisk bokhandel ökade försäljningen under första kvartalet 2022, men nätbokhandelns föll. Sammantaget minskade därför försäljningen av fysiska böcker (-5,9 %). Abonnemangstjänster ökade med 6,3 % men det räckte inte och den totala bokförsäljningen minskade med 36 Mkr (-2,8 %).

– Vi har ett unikt kvartal bakom oss, med stora samhällsförändringar. Trots detta ser vi en stark bokförsäljning. Det är mycket positivt. I rapporten jämförs försäljningen med rekordsiffrorna från förra året, men nu har pandemirestriktionerna lyfts och konkurrensen om människors tid ökat. Dessutom innebär det oroliga världsläget med kriget i Ukraina en stor osäkerhet för alla, säger Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen i ett pressmeddelande.


ANNONS


Under det första kvartalet 2022 uppgick den totala bokförsäljningen till 1,24 miljarder kronor, en minskning på 2,8 procent från samma period året innan. Sett till det första kvartalet de senaste fem åren var det dock fortfarande en hög nivå, skriver Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

Fysisk bokhandel gjorde alltså comeback när restriktionerna hävdes och det gick att genomföra en vanlig bokrea. Men årets 234,5 Mkr är dock fortfarande under 2020 års 265,8 Mkr och långt under 2018 års 301,7 Mkr.

– Det är verkligen glädjande med en så kraftig försäljningsökning för bokhandeln. När coronarestriktionerna nu är borta ser våra medlemmar att kunderna återvänder till bokhandeln. Det är ett tydligt kvitto på att man uppskattar att handla i bokhandeln, och den personliga service som erbjuds, säger Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen i samma pressmeddelande.

Nätbokhandeln (inklusive bokklubbar) hade ett rekordår 2021 och lyckades inte nå lika stor försäljning första kvartalet i år. Istället föll försäljningen i denna kanal med hela 11,8 % till 594,2 (673,6 Mkr).

Dagligvaruhandel tappade ännu en gång i försäljning till 67,8 (71,6) Mkr, en minskning med 5,4 %. För fem år sedan sålde denna kanal för 87 Mkr under samma period.

Slutligen då de digitala abonnemangstjänsterna, ljudböcker och eböcker i mobilen. Här saktade tillväxten in rejält, vilket förstås är ofrånkomligt när de digitala böckerna nu har en så stor andel av försäljningen (27,7 %).

123-483 18 71
Graf: Boktugg. Statistik: Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen.

Men det som inte sägs rakt ut i rapporten är att den samlade försäljningen av fysiska böcker faktiskt minskar rätt rejält. Om man lägger samman de tre fysiska återförsäljarkanalerna kan man dra slutsatsen att försäljningen i dessa minskar med 56,5 Mkr eller 5,9 %. Nu kan det förstås vara så att en liten del av denna minskning faktiskt utgörs av eböcker och digitala ljudböcker för download som ju säljs av nätbokhandlare.

Det finns visserligen en tabell i rapporten med de olika formatens utveckling men eftersom den innehåller två stora osäkerhetsmoment i form av ”Utländsk utgivning” (där formatet inte går att spåra eftersom metadata till dessa titlar inte ligger i Bokinfo) och ”Okänd artikel” (främst svenska eböcker och ljudböcker som inte finns i Bokinfo) som tillsammans utgör 210 av 1 241 Mkr. Alltså är det inte givet att försäljningen av digitala ljudböcker bara ökade med 1,1 % till 245,5 Mkr eller att eboken ökade med 29 % till 56,4 Mkr. Eftersom vi alla ser att summan av dessa två siffror inte blir 344 Mkr (som var abonnemangstjänsternas försäljning under Q1). Men samma osäkerhet finns i jämförelsesiffrorna från 2021.

Däremot kan vi dra slutsatsen att eboken utgör mer än 4,5 procent av den svenska bokförsäljningen under första kvartalet 2022. Den närmar sig med andra ord dagligvaruhandeln i storlek. Eller är kanske rentav redan förbi? Vad innebär det för hur vi ska se på formatet ebok?

Vilka slutsatser kan vi då dra av detta första kvartal? Som vanligt är det de långa trenderna som bör studeras. Därför är det välkommet att rapportförfattarna nu tar med fem års försäljning för olika kanaler.

Det blir väldigt spännande att studera Q2-rapporten i sommar för att se ifall den fysiska bokförsäljningen (i bemärkelsen pappersböcker) kommer att återhämta sig eller även då befinna sig på 2019 års nivå.

Och hur går det med prenumerationstjänsterna – är en tillväxt på 6-7 % vad vi kan förvänta oss under 2022 eller blir det precis som tidigare år en större ökning under sommaren? Nätbokhandeln sjönk under 50 % marknadsandel (47,9 %).

Dessutom är det värt att komma ihåg att siffrorna i rapporten avser försäljningen i kronor i återförsäljarledet. För förlagen har med andra ord försäljningen av pappersböcker minskat ännu mer eftersom fysisk bokhandel har ett större påslag än nätbokhandeln. Samtidigt vet vi inte ifall förlagen ökat sin direktförsäljning via egna webbshopar eller andra kanaler som inte syns i denna statistik.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.