Gunnel Furuland: En bibliotekaries uppgift är att få böcker och människor att mötas

Gunnel Furuland Foto: Privat

Vi pratar med Gunnel Furuland på Knivsta bibliotek som fick Svenska Akademiens bibliotekariepris 2019 för sina insatser för att lyfta fram bibliotekens roll.

I fredags 17/5 tilldelades bibliotekarien Gunnel Furuland Svenska Akademiens bibliotekariepris 2019 för sina insatser på Knivsta bibliotek. Gunnel erhåller en prissumma om 50 000 kr och biblioteket hon arbetar på 30 000 kr.


ANNONS


Knivsta kommun är inte så stor med sina 18 000 invånare och biblioteket Gunnel arbetar på är det enda i kommunen. Trots sitt ringa invånarantal har bibliotekets vänförening över tvåhundra medlemmar och Gunnel har ett starkt engagemang för föreningen vilket hon tror är en bidragande orsak till att hon fått priset:

— Jag samarbetar mycket med Knivstabibliotekets vänner och hjälper dem att sätta program, säger Gunnel. Jag försöker finna olika sätt att få in litterära ämnen på schemat och fokuserar på att ta in stråk från lokalsamhället som kan kopplas till den stora världen. Genom att koppla litteratur till engagerande ämnen hittar vi ett viktigt utbyte mellan föreningen och biblioteket. Och vi har en väldigt lojal vänförening som funnits i över 25 år.

Gunnel konsumerar själv stora mängder böcker – i sin roll som bibliotekarie har hon en skyldighet men också ett stort intresse för att ligga steget före i de litterära strömningarna så att hon ska kunna ge besökarna ett bra bemötande.

— Mitt huvudansvar som bibliotekarie är att kunna visa upp en bredd och inte bara fokusera på det som är massmedialt och känt, säger Gunnel. Det jag läser ser jag också till att belysa på biblioteket på olika vis.

För Gunnel sätter bara fantasin gränser när hon spånar idéer. En sak hon gör är att öppna upp för kommunens invånare så att de kan få bidra med sin kunskap och sina intressen. Berör en bok ett visst ämne söker Gunnel i kommunen efter någon som kan mer om just det. Vid de olika evenemangen får sedan den lokala kunskapen möjlighet att synas istället för att man automatiskt plockar in en föredragshållare utifrån:

— En bibliotekaries uppgift är att få böcker och människor att mötas, säger Gunnel. Idag har biblioteken en stor betydelse som mötesplatser där man kan få medborgarservice. Men eftersom det är en så stor del av biblioteken är det viktigt att hålla fast vid att de också ska vara utposter med brett litterärt utbud av både det populära och det smala. Man kan på ett sätt säga att vi ska vara ett showroom för skönlitteratur, vilket behövs. Idag är det färre personer som kommer med en lapp i handen där det står en titel de läst en recension om. Istället hittar folk tips på nätet och topplistor. Vi köper in allt folk önskar sig men ser också till att det finns många olika sorters litteratur väl synliga.

123-483 18 71

Sedan i år är Gunnel ordförande i Augustprisets jury, i fjol satt hon med som ledamot. Hon tror att priser är väldigt viktiga eftersom det skapar diskussion kring litteratur och ger chansen för all sorts litteratur att få synas.

— Det gör att titlar som kanske inte annars fått så mycket ljus lyfts fram, säger hon. För mig betyder det enormt mycket att få vara med i juryn eftersom jag får läsa och diskutera nyutgiven svensk litteratur. Det kan jag sedan ta med mig och föra vidare till mitt arbete.

Vad ska du göra för prissumman?
— Jag tänkte att jag ska göra en skrift om lokala konstnärer och författare i trakten, säger Gunnel. Det blir som marknadsföring för litteraturen på platsen här och ett mervärde till dem som besöker biblioteket.

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt är frilansande fotograf sedan 2010 men är också verksam som skribent. Hon har sin bas på den skånska landsbygden.

sarah@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.